Notariusz Warszawa Centrum Śródmieście Wola Ochota Mokotów Kancelaria Notariusze
Notariusz Warszawa
+48 22 404 78 04
otwarte: poniedziałek – piątek
09:00 – 17:00
Notariusz Warszawa

Czy i jak napisać testament?

Jak napisać testament. Czy warto napisać go samodzielnie czy u notariusza?

Notariusz Warszawa Jak napisać testament?

Jak napisać testament? Rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Nie ma obecnie innej drogi, by za życia uregulować, komu przypadnie majątek po naszej śmierci. Testament jest czynnością prawną, która może być przeprowadzona na kilka różnych sposobów.

Może być sporządzony:

  • osobiście (jest to tzw. testament własnoręczny),
  • przed notariuszem – testament notarialny,
  • a także wyjątkowo – testament urzędowy, testament ustny, testament podróżny i testament wojskowy.

Przyjrzyjmy się jednak testamentom najczęściej sporządzanym: własnoręcznemu oraz notarialnemu.

Testament własnoręczny

Rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Nie ma obecnie innej drogi, by za życia uregulować, komu przypadnie majątek po naszej śmierci. Testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy, co oznacza, że testament sporządza wyłącznie jedna osoba. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (testamentu nie może sporządzić np. osoba ubezwłasnowolniona czy małoletnia).

Ważne!

Po wyrażeniu naszej woli na piśmie – należy podpisać się i opatrzyć nasz testament datą. Przyjmuje się, że podpis pod testamentem powinien zawierać co najmniej nazwisko spadkodawcy. Podpis powinien być umieszczony pod tekstem testamentu.

Uwaga – brak podpisu skutkuje nieważnością testamentu!

Przykładowa treść testamentu własnoręcznego

Poniższe zdanie będzie wystarczało, by powołać dwie konkretne osoby do spadku:

Powołuję do całości spadku po mnie – mojego syna X i moją córkę Y, każdego z nich po ½ części spadku

Kiedy warto udać się do notariusza aby sporządzić testament ?

Testament u notariusza może być bardziej szczegółowy. Tylko u notariusza można sporządzić testament z tzw. zapisem windykacyjnym. Pamiętacie te filmy amerykańskie, w których bogaty wujek z wąsem rozporządza całym swoim majątkiem, obdarowując jednych, a nie dając drugim? W polskim prawie nie można było dokonać takich zapisów. Zmarły może jedynie wyrazić swoją wolę co do podziału swojego majątku. A to dlatego, że spadek (np. konkretne nieruchomości, przedmioty, zwierzęta czy też długi) należy traktować jako całość, masę spadkową.

Inaczej jest z zapisem windykacyjnym, który odnosi się do konkretnych składowych majątku spadkodawcy. Wskazana osoba nabywa określony przedmiot z chwilą otwarcia spadku tj. śmiercią spadkodawcy. Pamiętajmy, że taki zapis musi być precyzyjnie sformułowany.

Dla ważności testamentu i braku wątpliwości warto udać się do notariusza, który zaproponuje taką treść dokumenty, aby w pełni zrealizować wolę testatora.

Dlaczego warto pomyśleć o testamencie u notariusza?

Jak napisać testament? Niestety brak wiedzy z zakresu prawa może wpłynąć na nieprecyzyjną bądź wadliwą treść testamentu. A stąd prosta droga do wątpliwości w jego interpretacji, a nawet ważności dokumentu. Sprawa może trafić do sądu.

A tym samym wola spadkodawcy może nie być w pełni uszanowana. Chociaż sąd badając taki testament – będzie starał się zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy. W momencie, kiedy będzie miał trudności w interpretacji testamentowych zapisów, może uznać, że dziedziczenie nastąpi na zasadach ustawowych, co zapewne doprowadzi do powołania do spadku osób niewskazanych przez spadkodawcę.

Ponadto, testament notarialny jest trudny do podważenia. Traktowany jest jako dokument urzędowy. Warto też wiedzieć, że nie musi zostać sporządzony w kancelarii notarialnej. Notariusz w wyjątkowej sytuacji, jak chociażby przez wzgląd na stan zdrowia testatora, może przyjechać do miejsca, w którym spadkodawca przebywa (jak szpital, dom opieki, mieszkanie) i testament taki sporządzić.

Odwołanie testamentu

Testament można w każdym momencie odwołać. Spadkodawca może sporządzić nowy testament, bądź zniszczyć go, pozbawić cech ważności, dokonać zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Krótki przykład będący podsumowaniem przedstawionej powyżej teorii.

Czy warto sporządzić testament?

  • nie, mnie to nie dotyczy!
  • nie?

W takim razie czytaj dalej …

Kasi siostra – Ewa, miała koleżankę, której koleżanki koleżanka – Jadwiga Igraszka zmarła niedawno, dożywając pięknego wieku 75 lat. Jadwiga Igraszka nie spisała testamentu, nie miała dzieci, pozostawiła męża Zdzisława, miała też czwórkę rodzeństwa a w dodatku pani Halinka, mama zmarłej, wciąż żyje! To 95 letnia urocza, starsza lejdi, kochająca wszystkich, za wyjątkiem swojego zięcia Zdziśka.

Co teraz ?

Jeśli Jadwiga nie zostawiła testamentu, to dziedziczenie następuje z mocy ustawy. Zdzisławowi źle się wydawało. Myślał, że po pięćdziesięciu latach małżeństwa to jemu przypadnie cały spadek po Jadwisi, w tym działka w Konstancinie-Jeziorna z 300 metrowym domem. Z tym, że jeśli nie ma testamentu to jest dziedziczenie ustawowe, a to oznacza że zgodnie z powyżej przedstawionym mini drzewem genealogicznym spadek przypadnie:

  1. Zdziśkowi – w udziale 1/2 cześć,
  2. Halince – teściowej Zdzisia – w 1/4 część,
  3. czwórce rodzeństwa Jadwigi- każdy po 1/16 cześć.

Wniosek jest prosty – umiera Jadwiga i spadek dzieli się na sześć osób. Na marginesie tylko dodamy, że Jadwiga i Zdzisiek nie utrzymywali kontaktów z trójką z całego rodzeństwa Jadwigi od lat kilkunastu…

To jak? Może warto pomyśleć o testamencie bo dziedziczenie ustawowe nie zawsze oznacza, że dziedziczy mąż i dzieci lub tylko dzieci/mąż.

Zapraszamy do naszych innych artykułów – klik!, a w szczególności do artykułu czy odrzucić spadek – klik!

Ta strona korzysta z ciasteczek Więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zamknij