Notariusz Warszawa Centrum Śródmieście Wola Ochota Mokotów Kancelaria Notariusze
Notariusz Warszawa
+48 22 404 78 04
otwarte: poniedziałek – piątek
09:00 – 17:00
Notariusz Warszawa

Pełnomocnictwo

Czym jest pełnomocnictwo

Zawarcie umowy np. sprzedaży mieszkania, którą trzeba sporządzić u notariusza, czy oddania go w najem może stać się dla nas problematyczne, gdy wypadną nam naglące sprawy i nie możemy stawić się osobiście. Warto wtedy zastanowić się nad pełnomocnikiem 

Pełnomocnictwo jest czynnością prawną, mocą której jedna osoba upoważnia drugą do działania w jej imieniu i na jej rzecz w sprawach określonych w samej treści dokumentu. 

Mocodawca i pełnomocnik

Tutaj będziemy mieli do czynienia z dwoma pojęciami. 

Mocodawca – osoba, która wyznacza inną osobę do działania w swoim imieniu,

Pełnomocnik – osoba, która ma dokonywać czynności na mocy upoważnienia przez Mocodawcę. 

W pełnomocnictwie można określić termin jego ważności. Jednak należy pamiętać, że pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Jeśli zdecydujemy się na odwołanie pełnomocnictwa należy poprosić pełnomocnika o zwrot dokumentu. Umocowanie wygasa również z chwilą śmierci mocodawcy albo pełnomocnika.

Rodzaje pełnomocnictw:

Należy pamiętać, że w treści pełnomocnictwa upoważniający (mocodawca) ustala jakich czynności wolno w jego imieniu i na jego rzecz dokonywać, zatem pełnomocnik jest ograniczony w działaniu do spraw, które mu powierzono. Trzeba w nim wyraźnie zastrzec na przykład czy pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, czy może być drugą stroną czynności lub ją reprezentować. 

Poniżej najczęstsze rodzaje pełnomocnictw:

  • pełnomocnictwo ogólne – upoważniające pełnomocnika do zwykłego zarządu, które musi być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
  • pełnomocnictwo rodzajowe – upoważniające pełnomocnika do dokonywania pewnego rodzaju czynności (np. do nabywania nieruchomości konieczne jest sporządzenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego).
  • pełnomocnictwo szczególne – upoważniające pełnomocnika do dokonania konkretnej czynności prawnej- (np. podpisania w jego imieniu umowy najmu).

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, według Kodeksu cywilnego okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.

A kiedy pełnomocnictwa udzielamy u notariusza?

Przykładowo pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, odrzucenia spadku przed notariuszem, zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga formy aktu notarialnego. 

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przy pomocy pełnomocnika wymaga pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym. 

Takich przykładów jest całkiem sporo, nasze prawo przewiduje, że jeśli dla dokonania czynności jest przewidziana konkretna forma (np. aktu notarialnego), również w taki sposób należy udzielić pełnomocnictwa.

Inną sprawą jest możliwość udzielenia pełnomocnictwa za granicą kraju do dokonania czynności w Polsce. Jest jak najbardziej możliwe natomiast sprawa jest uzależniona od kraju w którym przebywamy. W Hiszpanii pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości w Polsce udzielimy przed notariuszem w formie aktu notarialnego, zaś w Wielkiej Brytanii poświadczamy tylko podpis przed notary public. Koniecznym jest też nadanie dokumentowi klauzuli Apostille

Udzielenie pełnomocnictwa we właściwej formie i zakresie jest bardzo ważne, wadliwe może skutkować nieważnością umowy zawartej na podstawie takiego dokumentu. W mniej skrajnych wypadkach może zdarzyć się sytuacja, w której odmówi nam się udzielenia informacji albo wydania dokumentów.

Koszty sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego:

Koszty, czyli taksa notarialna różnią się w zależności od treści pełnomocnictwa. W przypadku pełnomocnictwa do jednej czynności będzie to 30 zł netto + VAT, a do kilku czynności – 100 zł netto + VAT.

Ta strona korzysta z ciasteczek Więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zamknij