Notariusz Warszawa Centrum Śródmieście Wola Ochota Mokotów Kancelaria Notariusze
Notariusz Warszawa
+48 537 052 800; +48 22 404 78 04
otwarte: poniedziałek – piątek
09:00 – 17:00
Notariusz Warszawa

DEPOZYT NOTARIALNY

Depozyt Notarialny – Czym jest, do czego służy i czy warto z niego skorzystać

Czym jest depozyt notarialny i co można złożyć do depozytu notarialnego?

W Polsce depozyt notarialny nie jest tak znany jak w innych krajach, a szkoda ponieważ jest jednym z najbezpieczniejszych form zabezpieczenia przy zawieraniu wielu transakcji.

Co można złożyć do depozytu notarialnego?
Depozyt notarialny jest składany w kancelarii notarialnej, w której planowana jest czynność, na przykład przy chęci zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży czy umowy sprzedaży. Notariusz może przyjąć na przechowanie do depozytu notarialnego:
1) akcje, obligacje, czeki, dokumenty urzędowe, weksle, itd.
2) pieniądze (zarówno w walucie polskiej jak i obcej).
celem wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu do depozytu notarialnego.

Kiedy warto pomyśleć o skorzystaniu z depozytu notarialnego?
Najlepiej zobrazować to na przykładzie. Najczęściej depozyt notarialny jest przydatny przy zamiarze zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
W takich umowach strona sprzedająca w zamian za nieruchomość ma otrzymać od strony kupującej ustaloną kwotę pieniędzy.
Jeśli kupujący umówił się wcześniej z bankiem na kredytowanie część ceny nieruchomości, sprawa jest prostsza. Założyć można wówczas,
że bank posiada wystarczającą ilość gotówki, a zatem sprzedający dostanie środki pieniężne po podpisaniu Aktu i okazaniu go w placówce bankowej. W takim przypadku depozyt notarialny nie ma większego zastosowania.
A co jeśli kupujący ma własne pieniądze na zakup, tzn. nie musi „posiłkować się” pieniędzmi z kredytu bankowego? W tej sytuacji warto pomyśleć o depozycie notarialnym.

Jeśli kupujący umówił się wcześniej z bankiem na kredytowanie część ceny nieruchomości, sprawa jest prostsza. Założyć można wówczas,
że bank posiada wystarczającą ilość gotówki, a zatem sprzedający dostanie środki pieniężne po podpisaniu Aktu i okazaniu go w placówce bankowej. W takim przypadku depozyt notarialny nie ma większego zastosowania.
A co jeśli kupujący ma własne pieniądze na zakup, tzn. nie musi „posiłkować się” pieniędzmi z kredytu bankowego? W tej sytuacji warto pomyśleć o depozycie notarialnym.

Jak mieć pewność, że cena zostanie zapłacona i że kupujący posiada wystarczające środki na taką transakcję?
Można zabezpieczyć się już na etapie zawierania umowy przedwstępnej sprzedaży zawieranej w formie aktu notarialnego, w której strony określają jak będzie wyglądał sposób zapłaty za nieruchomość. W tej umowie można zaznaczyć, że część lub całość środków własnych strony kupującej zostanie przekazana na depozyt notarialny, a w momencie zawarcia umowy sprzedaży (umowy końcowej), notariusz dokona wypłaty tych środków na konto strony sprzedającej, bezpośrednio po podpisaniu umowy sprzedaży.
Wtedy już na samym początku, przy umowie przedwstępnej, mamy pewność, że pieniądze bezpiecznie czekają w depozycie notarialnym do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

Jak w praktyce wygląda złożenie do depozytu notarialnego pieniędzy?
Dokumenty lub pieniądze mogą zostać złożone przez jedną ze stron do depozytu notarialnego. Wydane zostaną drugiej stronie dopiero
gdy zostaną spełnione ściśle określone warunki.
Notariusz spisuje z takiej czynności protokół przyjęcia depozytu w formie aktu notarialnego. Jest w nim szczegółowo określony przedmiot przyjęcia do depozytu notarialnego, data wydania depozytu, komu ma on zostać wydany, na jakie konto, pod jakimi dodatkowymi warunkami itd.
oraz w jakim przypadku nastąpi ewentualny zwrot depozytu notarialnego na rzecz osoby, która go złożyła.
W przypadku przechowania pieniędzy, muszą one być zaksięgowane na koncie depozytowym notariusza przed podpisaniem protokołu.
Jeżeli przedmiotem składanym do depozytu notarialnego są pieniądze, należy wpłacić je na specjalne konto bankowe, prowadzone przez kancelarię notarialną. Wpłata na depozyt notarialny jest bezpieczna jako, że notariusz jest osobą zaufania publicznego.
Następnie strony przystępują do umowy przedwstępnej sprzedaży lub do umowy sprzedaży, gdzie określone jest, że cena będzie wypłacana
z rachunku depozytowego notariusza (de facto przez samego notariusza) oraz, że jej przelew na konto wskazane przez sprzedającego nastąpi niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego – umowy sprzedaży.

Co zyskujemy dzięki depozytowi notarialnemu?
− bezpieczeństwo przekazania pieniędzy, jako że notariusz jest osobą zaufania publicznego,
− sama wpłata na depozyt notarialny potwierdza, że druga strona czynności, to jest kupujący, dysponuje kwotą potrzebną do zawarcia transakcji (przy innych umowach może to być również potwierdzenie, że strona posiada środki do spłaty lub dopłaty przy podziale majątku wspólnego
lub odpłatnego zniesienia współwłasności, itp.).
Interes kupującego jest zabezpieczony, ponieważ w sporządzonym przez notariusza akcie przyjęcia depozytu notarialnego, określa się konkretne warunki, po których spełnieniu wypłata na rzecz sprzedającego następuje. a w przypadku niedojścia do transakcji, dokonywany jest jego natychmiastowy zwrot na konto podmiotu który tę kwotę wpłacił.

A co jeśli nie skorzystamy z depozytu notarialnego?
Oczywiście standardowo w umowie sprzedaży jako notariusze zabezpieczamy strony umowy, zamieszczając klauzulę o poddaniu się egzekucji
co do zapłaty ceny. Oznacza to, że nawet jeśli kupujący nie wpłaci we wskazanym w umowie terminie określonej kwoty, sprzedający może wystąpić do sądu o nadanie takiemu aktowi notarialnego klauzuli wykonalności. W praktyce akt zastępuje nam prawomocne postanowienie sądu
a dzięki temu możemy ściągać za pośrednictwem komornika swoje wierzytelności.
Nie zmienia to faktu, że strona sprzedająca nie ma w takiej sytuacji gwarancji, czy strona kupująca dysponuje wystarczającym mieniem
do wyegzekwowania ceny. Chodzi w szczególności o sytuację, kiedy środki na zapłatę określonej ceny pochodzić mają ze środków własnych strony
(a nie np. z kredytu).
W przeszłości zdarzało się, że płatności były dokonywane w trakcie odczytywania aktu, przed jego podpisaniem, gotówką. Dziś, ciężko to sobie wyobrazić. Ceny mieszkań są bardzo wysokie. Dla żadnej ze stron nie jest bezpiecznym i wygodnym przynoszenie dużej gotówki do kancelarii.
Już samo przeliczenie pieniędzy w takim momencie wydaje się być stresujące i długotrwałe.

Jaki jest koszt złożenia pieniędzy do depozytu notarialnego ?
Koszt czynności polegającej na złożeniu do depozytu notarialnego zależy od wpłacanej do depozytu kwoty.

Dla przykładu:
1) przy kwocie 250.000,00 zł składanej do depozytu notariusza, wynagrodzenie wyniesie maksymalnie 1.085 zł netto (1.334,55 zł brutto).
2) przy kwocie 500.000,00 zł składanej do depozytu notariusza, wynagrodzenie wyniesie maksymalnie 1.385 zł netto (1.703,55 zł brutto).

Oczywiście informację na temat szczegółowych kosztów takiej czynności każdorazowo mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami:
bezpośrednio pod numerem telefonu: +48 22 404 78 04 lub adresem e-mail: biuro@notariuszki.com
Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania związane z depozytem notarialnym.

Ta strona korzysta z ciasteczek Więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zamknij