Notariusz Warszawa Centrum Śródmieście Wola Ochota Mokotów Kancelaria Notariusze
Notariusz Warszawa
+48 537 052 800; +48 22 404 78 04
otwarte: poniedziałek – piątek
09:00 – 17:00
Notariusz Warszawa

Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku,

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Korzystanie z działu aktualności oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

Administratorem działu aktualności i danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Kancelaria Notarialna Rak & Łabuszewska. Możesz się z nami skontaktować pod adresem mailowym: biuro@notariuszki.com, wskazując zakres swoich żądań.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo stosujemy właściwe środki techniczne oraz organizacyjne, które mają na celu ochronę Twoich danych osobowych przed utratą, nadużyciem lub zmianą, zgodnie z wdrożonymi przez nas procedurami wewnętrznymi.

Jakie dane osobowe możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki,
 • informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny,
 • informacje, które podajesz podczas korzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie, to jest: imię i nazwisko, adres mailowy, numer kontaktowy,
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane, przy czym treści te mogą być archiwizowane,
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane i podstawa prawna ich przetwarzania:

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:

 • zarządzania naszą stroną i tworzenia własnych baz danych,
 • kontaktowania się z Tobą, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie,
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów, w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa,
 • w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi, wszelkim osobom, które wedle zasadnej opinii Administratora mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych,
 • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami.

Zbieramy i przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które sam podajesz, za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże miej na uwadze, że nie posiadając Twoich danych osobowych, Administrator nie będzie miał możliwości skontaktowania się z Tobą.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przed Administratora przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym:

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (jednak po wycofaniu zgody Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami),
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jakie masz uprawnienia?

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych i ich poprawiania,
 • bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa,
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody, na podstawie której Administrator przetwarza Twoje dane osobowe (w niektórych przypadkach, Twoje dane osobowe mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami prawa lub w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora),
 • do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

Możesz żądać:

 • sprostowania danych, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych, gdy uważasz, że Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora,
 • ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe; Twoje dane będą przetwarzanie niezgodnie z prawem, ale sprzeciwisz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • przeniesienia Twoich danych, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, a także gdy przeniesienie danych jest technicznie możliwe.

Pamiętaj, że Twoje uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Profilowanie Twoich danych:

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, co nie będzie mieć żadnego negatywnego wpływu na Twoje prawa. Pamiętaj, że masz prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania, jeżeli mogłoby mieć ono wpływ na Twoje prawa i obowiązki.

Niniejsza Polityka Prywatności jest ważna od * i obowiązuje do czasu jej aktualizacji. Zasady z niej wynikające mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie na naszej stronie ich nowej wersji. Warto sprawdzać te zmiany na bieżąco.

Ta strona korzysta z ciasteczek Więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zamknij