Notariusz Warszawa Centrum Śródmieście Wola Ochota Mokotów Kancelaria Notariusze
Notariusz Warszawa
+48 537 052 800; +48 22 404 78 04
otwarte: poniedziałek – piątek
09:00 – 17:00
Notariusz Warszawa

Jakie dane i dokumenty potrzebne są notariuszowi do sporządzenia aktów notarialnych?

Jakie dane i dokumenty potrzebne są notariuszowi do sporządzenia aktów notarialnych?

Nasi klienci przed wizytą w kancelarii notarialnej, zastanawiają się jak będzie wyglądał akt notarialny i czemu potrzebujemy do jego sporządzenia tak wielu dokumentów i informacji.

Poniżej przedstawiamy schemat budowy każdego aktu notarialnego, który stosujemy jako warszawskie notariuszki, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o notariacie. 

Ciekawostka!

Ustawa Prawo o notariacie została uchwalona w dniu zakochanych, czyli w Walentynki dnia 14 lutego 1991 roku.

Schemat każdej umowy sprzedaży

 1. Komparycja: dane stron, definicja strony (osobiście, pełnomocnictwo, zarząd, przedstawiciel ustawowy);
 2. Opis nieruchomości (lokal, działka: własnościowa lub w użytkowaniu wieczystym);
 3. Okazane dokumenty;
 4. Rozporządzenie (np. sprzedaż lub zobowiązanie do sprzedaży);
 5. Cena i zabezpieczenie płatności (art. 777 KPC, depozyt notarialny, zadatek lub zaliczka);
 6. Wydanie przedmiotu umowy;
 7. Wniosek wieczystoksięgowy;
 8. Koszty (podatki, opłaty sądowe, taksa notarialna);

Komparycja

Komparycja nie jest właściwą treścią dokumentu, a jego technicznym rozpoczęciem, określającym czas, miejsce oraz strony czynności.


OSOBY FIZYCZNE

OSOBY PRAWNE (np. spółka z o.o. i spółka SA)
imiona i nazwiskadane członków zarządu/pełnomocników (jak obok)
imiona rodzicówaktualny odpis KRS
PESELumowa spółki/ akt założycielski spółki 
adres zamieszkaniaprotokół zgody spółki
seria i numer dowodu osobistego lub paszportu

Indywidualne ustalenia


Stan cywilny stron

Dokument potwierdzający rozdzielność

Zmiana nazwiska po ślubie/rozwodzie
panna, kawalerdowód osobistyodpis skrócony aktu małżeństwa
wdowiec, rozwiedzionypaszportprawomocne wyrok rozwodowy z adnotacją o zmianie nazwiska
zamężna, żonatykarta stałego pobytu

Pełnomocnictwo

Cudzoziemiec jako strona aktu

Spółki
udzielone w kraju do sprzedaży musi być w formie aktu notarialnego! konieczność przywołania tłumacza, ewentualna zgoda ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomościnumer KRS (można samodzielnie pobrać wydruk ze strony ems.ms.gov.pl)
udzielone za granicą w innej formie niż akt notarialny:z klauzulą apostille lub z uwierzytelnieniem konsularnymuchwała z powołaniem do zarząduzgoda zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia

Opis przedmiotu umowy

Lokal samodzielny/odrębnySpółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Numer księgi wieczystej (KW)Założona księga – numer KW
Umowa/dokument z podstawą nabycia od SprzedającegoDokument z podstawą nabycia: umowa lub przydział (akt małżeństwa)
Dokument od zarządcyZaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej
Dokument o braku os. zameldowanychDokument o braku os. zameldowanych
Skan umowy przedwstępnej, jeśli była pisemnaSkan umowy przedwstępnej, jeśli była pisemna

To pokrótce pierwsze dane, jakie są potrzebne do sporządzenia umowy sprzedaży przez notariusza.

W kolejnym wpisie zajmiemy się szczegółowymi opisami zagadnień związanym z:

 • ceną, a ramach niej zaliczką oraz zadatkiem, 
 • wydaniem przedmiotu umowy, 
 • poddaniem stron umowy egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego co do zapłaty ceny lub wydania nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wnioskiem wieczystoksięgowym,
 • ewentualnymi podatkami,
 • kosztami notarialnymi
 • opłatami sądowymi.

Ta strona korzysta z ciasteczek Więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zamknij