Notariusz Warszawa Centrum Śródmieście Wola Ochota Mokotów Kancelaria Notariusze
Notariusz Warszawa
+48 537 052 800; +48 22 404 78 04
otwarte: poniedziałek – piątek
09:00 – 17:00
Notariusz Warszawa

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o notariuszu

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o notariuszu ale baliście się zapytać

Kim jest notariusz i co robi ?

Większość słyszała o takim zawodzie jak notariusz, większość kojarzy nawet, że jest on prawnikiem. Co właściwie robi notariusz ? To pytanie które zadaję sobie pewnie większość z was.

Dawniej notariusz był nazywany rejentem. Starą nazwą „rejent” posługiwał się między innymi Aleksander Fredro, który w „Zemście” powołał do życia Rejenta Milczka, charakteryzującego się skrytością, małomównością, zawziętością oraz sprytem. Jego ulubioną, nieustannie powtarzaną kwestią było  „Niech się dzieje wola Nieba, Z nią się zawsze zgadzać trzeba”

Na szczęście w rzeczywistości notariusz nie jest i nie powinien być podobny do Rejenta Milczka.

A więc kim jest notariusz?

Notariusz jest prawnikiem i aby nim zostać musi przejść drogę wcale nie taką prostą i krótką.  Po pierwsze należy skończyć studia prawnicze, zdać wstępny egzamin na aplikację, odbyć ją oraz zdać egzamin zawodowy. Możliwe są również inne drogi dojścia do tego zawodu. Notariusz jest powoływany przez ministra sprawiedliwości i sporządza akty notarialne oraz inne czynności notarialne a jego działalność jest regulowana ustawą
z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. 

Przeważnie czynności notariusz dokonuje w swojej kancelarii, jednak możliwe jest ich dokonywania w innych miejscach gdy przemawiają za tym szczególne okoliczności, na przykład w szpitalu, w domu osoby starszej czy też w zakładzie karnym lub siedzibie spółki, gdy czynność wiąże się z działalnością spółki prawa handlowego.

Czynnościami które dokonywane są w kancelarii są między innymi: akty notarialne (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa dożywocia, umowa darowizny, umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowa spółki itd.), akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia podpisów lub poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów (np. protokół zgromadzenia wspólników, protokół zgromadzenia akcjonariuszy, protokół z otwarcia strony internetowej lub treści maila, sms, protokoły z zebrania wspólnoty mieszkaniowej i tak dalej), przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych (więcej w artykule – Depozyt notarialny), sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów oraz innych czynności wynikających z odrębnych przepisów,

Jest wiele sytuacji, w których udział notariusza jest niezbędny np. sprzedaż lub kupno mieszkania, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, sprawy spadkowe czy założenie spółki prawa handlowego (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółki komandytowej czy komandytowo akcyjnej).

W każdym z tych przypadków notariusz wskazuje i tłumaczy jakie konkretnie dokumenty oraz  informacje są potrzebne do sporządzenia umowy lub innej czynności.

Jak wygląda czynność w kancelarii notarialnej ?

Notariusz po zebraniu niezbędnych dokumentów od stron i przygotowaniu projektu aktu notarialnego, odczytuje akt notarialny stronom i sprawdza czy jego treść jest zrozumiała dla klientów oraz poucza o ważnych sprawach i przepisach związanych z daną czynnością. Dokument zostaje podpisany przez wszystkie strony.

Akty notarialne są dokumentami urzędowymi, ich oryginały przechowywane są w kancelarii zaś stronom czynności wydawane są wypisy mający moc oryginału, które opatrzone są pieczęcią z orłem.

Istnieje również możliwość umówienia się przez klienta na spotkanie w kancelarii notarialnej aby szczegółowo omówić dany problem i wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie dla konkretnej sytuacji prawnej. Takie spotkanie zawsze jest nieodpłatne, a pozwala klientowi poczuć się bezpieczniej i pewniej, gdyż jeszcze przed samą czynnością może zasięgnąć wszelkich niezbędnych informacji.

Jakie są główne zadania notariusza ?

Zadaniem notariusza jest czuwanie nad zabezpieczeniem praw i interesów stron, jest on powiernikiem swoich klientów, a informacje uzyskane podczas wizyty w kancelarii są objęte tajemnicą.

Dobry notariusz, to przede wszystkim świetnie wykształcony prawnik, przygotowany do zawodu od strony teoretycznej, osoba skrupulatna, która w trudnych sytuacjach umie zachować spokój, jak również doradzić swoim klientom aby ich interesy była jak najlepiej zabezpieczone.

Ta strona korzysta z ciasteczek Więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zamknij